Analizatori

PocH-100i

Sysmex PocH-100i kompaktni je hematološki analizator dizajniran za specifičnu upotrebu prilikom rada manjih ili specijaliziranih klinika, decentraliziranih jedinica i laboratorija kojima je potrebna brza obrada podataka, pouzdani rezultati, jednostavnost uporabe i pomoć u kriznim situacijama. Osim uobičajenih parametara, ovaj uređaj izrađuje 3-djelnu diferencijalnu krvnu sliku leukocita (LYMP, NEUT, MIXED).

CUBE

Eurolyser CUBE je specifično dizajniran za brzu, no iznimno pouzdanu analizu u Point-of-Care dijagnostici. Jednostavno i efektivno - upotrebom fotometra visoke kvalitete CUBE mjeri sljedeće parametre: CRP, hsCRP, CysC i PT (INR). Volumen uzorka kreće se od 5 do 20 mikrolitara, a rezultati su dostupni kroz 2 i pol minute. CUBE je malen i prenosiv, a zahvaljujući upravljanjem preko tablet PC-a izuzetno je prilagodljiv - idealan je za različiti profil korisnika te je maksimalno jednostavan za uporabu.

Super ID clinchem

Super ID clinchem je pristupačan analizator čija je glavna prednost testiranje uz pacijenta i dolazi u kombinaciji s točnošću i posebnošću HbA1c testiranja, preporučenog od internacionalnih smjernica. Kao odgovor na zahtjeve koje postavljaju laboratoriji, Super ID clinchem odgovara zahtjevima kvalitetom i prikladnošću. Jednostavan je za korištenje, a zahvaljujući visokoj razini stabilnosti nakon kalibracije, uvijek je spreman za korištenje. Pruža pouzdane rezultate HbA1c vrijednosti nakon samo 7 minuta. Eliminira dugotrajnu pripremu uzoraka. U kombinaciji sa direktnim dijalogom sa pacijentom omogućava potpunu kontrolu dijabetesa.

Super GL Compact

Pružajući mjerenje glukoze, laktoze ili hemoglobina, Super GL Compact idealan je sustav za laboratorije, domove s pacijenatima na oporavku, liječnike, kirurge ili bolnice. Svi parametri mogu biti određeni iz jednog uzorka. Super GL Compact automatski određuje je li korištena puna ili razrijeđena krv. S uzorcima pune krvi, sustav uz glukozu određuje hematokrit slijedeći smjernice o vrijednostima plazme i glukoze. Ovo je posebno važno u slučajevima patoloških vrijednosti hemoglobina. Ukoliko je potrebno, hemoglobin može biti mjeren i posebno.