Sediment urina

UF-Serija

Potpuno automatizirani, integrirani urinski analizatori koji pomoću fluorescentne protočne citometrije rade analizu mokraćnog sedimenta. Bitna karakteristika je određivanje morfoloških karakteristika eritrocita čime se postiže kvalitetnija dijagnostika bubrežnih patologija. UF-Serija je revolucionarna jer nudi mogućnost povezivanja s mikrobiologijom kao niti jedan urinski analizator prije. Nudi i mogućnost analize tjelesnih tekućina i jednoznačnog diferenciranja bakterija. Naime, mikrobiološke pretrage na bakterije su dugotrajne i skupe, pogotovo antibiogrami, a ovi analizatori nude probiranje u tom smjeru jer prijavljuju upalu mokraćnog sustava kao flag. Imaju mogućnost razlikovanja koka i bacila čime automatski ukazuju na bakterijsku upalu te na neki način mogu sugerirati i pravovremenu terapiju koja često puta dolazi prekasno dok se čekaju nalazi mikrobioloških pretraga. Vrlo zanimljiva mogućnost je i određivanje provodljivosti urina, što je glavni pokazatelj autentičnosti uzorka (testiranja na droge).

UF-500i

Sysmex UF-500i potpuno automatizirani urino analizator donosi niz inovacija: optička jedinica s višestrukim detektorima i tehnologijom diodnog lasera, namjensko bojenje nukleinskih kiselina novim bojama, kombinacija fluorescencije, prelamanja laserske svjetlosti koji zajedno automatski klasificiraju sediment urina, broj bakterija i leukocita.

UF-1000i

Sysmex UF-1000i potpuno automatizirani urinoanalizator za veće laboratorije donosi niz inovacija: optička jedinica s višestrukim detektorima i tehnologijom diodnog lasera, namjensko bojenje nukleinskih kiselina novim bojama, kombinacija fluorescencije, prelamanja laserske svjetlosti koji zajedno automatski klasificiraju sediment urina, broj bakterija i leukocita. Analizator omogućava izuzetno precizno mjerenje tjelesnih tekućina i analizu vrste bakterija (cocci ili rod).

UX-2000

Zbog kombinacije testnih trakica i analize sedimenata u jednom instrumentu, Sysmex UX-2000 pokriva kompletan proces screeninga. Ovaj putpuno automatizirani integrirani urinski analizator, koji radi na načelu protočne citometrije i test trakica nudi mogućnost povezivanja s mikrobiologijom uz kompletna biokemijska testiranja urina kao i analiziranje mokraćnog sedimenta. Analizom morfoloških karakteristika eritrocita postiže se kvalitetnija dijagnostika bubrežnih patologija, a dodatne prednosti su mogućnost razlikovanja koka i bacila čime se ukazuje na bakterijsku upalu, prijavljivanje upale mokraćnog sustava kao flag i određivanje provodljivosti urina. Svi su rezultati prikazani zajedno na jednom zaslonu kako bi korisniku osigurali njihov brzi pregled. Ovime UX-2000 ispunjava sve zahtjeve glede automatizacije bitne za srednje i veće laboratorije. Osim analitičkih značajki, karakterizira ga brzina i mogućnost izrade različitih profila uz odvajanje negativnih uzoraka, što pridonosi značajnim uštedama.